Evellina93

23 teksty – auto­rem jest Evel­li­na93.

***

słabość bez­silność samotność
to przyjaciele
od lat są ze mną
a życie?
zapytasz
dla niego miej­sca tu brak
marzę o tym
by to wszys­tko się skończyło
marzę aby tra­fić do raju
aby odzys­kać spokój
i po­godę ducha
miłość
znów
do drzwi ser­ca zapuka

ra­dość szczęście lo­ve forever
te­go każdy potrzebuje
swe­go miejsca
swe­go Eden
czy szukać?
le­piej nie
wszys­tko sa­mo z siebie
przyjdzie
wszys­tko samo
Ciebie znajdzie
tyl­ko bądź
i nie zgub drogi
tyl­ko bądź
czekaj 

wiersz
zebrał 10 fiszek • 20 lutego 2012, 16:36

Dzień, w którym przestałeś się dla mnie liczyć.

Czwar­tek, 1 grud­nia 2011r.

To dziś kiedy z wściekłością pop­chnąłeś mnie na ścianę... na drzwi... ta niena­wiść... "oj­cow­ska miłość" w Twoich oczach... to mi wystarczyło...
Czy te­go właśnie chcesz? Abym wyszła za te drzwi? [...] — czytaj całość

opowiadanie
zebrało 1 fiszkę • 28 grudnia 2011, 13:51

Wstyd

naj­gor­sze w tym wszys­tkim jest to
że WAS zawiodę
że zmar­nuję so­bie życie
że to WAM będzie przykro

już mam wyrzu­ty sumienia
choć jeszcze nie wiecie
choć nic się nie stało
choć mam jeszcze czas

przep­raszam WAS
może jeszcze coś zmienię
może jo­koś mi się uda
może wszys­tko będzie dobrze

tak strasznie mi wstyd
mogłam WAS słuchać
mogłam być grzeczna
mogłam...
ale chciałam być inna

to WASZA wina
to WY tak chcieliście

ja się dostosowałam 

wiersz • 24 listopada 2011, 14:21

Czytelnicy-krytycy

każdy ma swój styl
każdy ma swój look
ja swój sprze­ciw wnoszę
o wy­rozu­miałość proszę

ten sposób jest mój
tak siebie wyrażam
już te­go dla Was nie zmienię

nie mam wiel­kiej wprawy
w te słow­ne zabawy
całe ser­ce w wier­sze wkładam
a [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 18 fiszek • 8 listopada 2011, 15:36

*** [Cokolwiek...]

co­kol­wiek założysz...
co­kol­wiek przymierzysz...
to dla mnie kochanie
jak zaw­sze idealnie

gra­nato­wy, sza­ry, czarny,
ten niebies­ki i rozdarty

w jeansach
i w koszuli
pod krawatem
i w sweterku
w bluzie
w kratkę
NO I BEZ

prze­cież wiesz kochanie
tak ideal­nie jest! 

wiersz
zebrał 13 fiszek • 18 października 2011, 21:06

Natchnienie

...to wte­dy, gdy masz w oczach...
...RADOŚĆ...
...to wte­dy, gdy jesteś...
...SZCZĘŚLIWY...
...to wte­dy, gdy jestem...
...PRZY TOBIE...
...to wte­dy, gdy...
...OTU­LAM SIĘ TWOIM ZAPACHEM...
...to wtedy...
...MO­JE KOCHA­NE NATCHNIENIE... 

wiersz
zebrał 4 fiszki • 17 października 2011, 13:48

Bal

Gdy przek­roczysz sa­li próg
i odej­dzie każdy wróg
twarze zwrócą się do Ciebie
od­najdą mnie przy bo­ku Twym.

Dum­nie krocząc środ­kiem sali
uni­kając spoj­rzeń złych
ściśniesz moc­niej moją rękę
i "nie mar­tw się" szep­niesz mi.

De­likat­nie mnie obejmiesz
popłyniemy w wal­ca rytm.
Dłoń przy dłonie, ser­ce w sercu
i nie liczy się już nikt.

Krucza czerń Twe­go stroju
z bielą me­go zle­je się.

Wol­nym krokiem
wal­ca tańcząc
za­kocha­my się 

wiersz
zebrał 10 fiszek • 12 października 2011, 15:38

"Nieśmiała"

mało mówię o sobie
to ok­ropna wada
bo przy To­bie czuję
że jes­tem ta­ka mała

chcę coś powiedzieć
wy­cofuję się szybko
głupiego coś palnę
okażę się płytką

nie dużo wiem
i bar­dzo się boję

tak wiele chcę
a mało mogę 

wiersz
zebrał 11 fiszek • 8 września 2011, 20:23

Szczęście

na­wet w najśmiel­szych snach
nie myślałam
z Tobą
wszys­tko stało się
piękniej
od tej chwili
ten park
ta ławeczka
nasz park
miej­sce pod drzewem
ka­wałek trawnika
najpiękniej
właśnie z Tobą
serc bicie
spojrzenia
uśmiechy
powiedziałeś
Twój jest bar­dzo ładny

po­lubiłam Cię
kochany
Twoje
silne
delikatne
ramiona
Twe
usta
przy moich
głos
jes­teś mądry
kochany
jes­tem bardzo
rozkojarzona
myślę
to przez słońce
to Ty
jes­teś słońcem

te­raz wiem
jes­teśmy podobni

kochany
niezapomnij
nigdy
o mnie 

wiersz
zebrał 13 fiszek • 21 czerwca 2011, 12:41

Ratowniczka

spo­den­ki granatowe
kla­peczki odlotowe
koszul­ka pomarańczowa
kot­wiczka odjazdowa

na no­sie okularki
na głowie czapeczka
na ręce zegarek
i gwiz­dek na piersiach

w sek­sownym bikini
zaj­mu­je stanowisko

bo gdy ktoś się topi
da­leko lub blisko

z po­mocą mu rusza
życie to dla niej wszystko 

wiersz
zebrał 13 fiszek • 20 czerwca 2011, 09:33
Evellina93

"Powiem Ci to zapomnisz, pokażę- zapamiętasz, zainteresuję Cię- wtedy zrozumiesz"- przysłowie chińskie

Zeszyty
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Evellina93

Użytkownicy
D E F
Pokaż
Kalendarz
Ulubieni
Aktywność